Prohlášení o ochraně dat

Pokud nebudou  dále uvedeny žádné jiné údaje, není poskytnutí vašich osobních dat předepsáno ani zákonem ani smluvně a není nutné ani pro  uzavření smlouvy. Nejste povinni data poskytovat. Odepření dat nemá žádné následky. Toto platí pouze při následném postupu při zpracování, pokud není  uveden jiný údaj. „Osobní data“ jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu.

Můžete navštívit naše webové stránky bez uvedení údajů k vaší osobě. Při každém navštívení našich webových stránek budou poskytnuta uživatelská data přes váš internetový prohlížeč a uložena mezi protokolovaná data  (Server-Logfiles). K těmto ukládaným datům patří například jméno otevřené stránky, datum a doba otevření, množství přenesených dat a dotazující se poskytovatel. Tato data slouží výlučně k zajištění bezporuchového provozu našich  webových  stránek a ke zlepšení naší nabídky. Není možné přiřazování těchto dat k určité osobě.

Shromažďování a zpracování dat při využití kontaktního formuláře

Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní data (jméno, mailovou adresu, text zprávy) pouze ve vámi poskytnutém rozsahu. Zpracování dat je za účelem možnosti kontaktování. Odesláním vaší zprávy souhlasíte se zpracováním  poskytnutých dat. Zpracování dat probíhá na základě článku  6 (1) písm. a) DSGVO s vaším svolením.
Můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat, když nám to sdělíte, aniž tím bude dotčena zákonnost zpracování dat, které už proběhlo na základě souhlasu do odvolání. Vaši mailovou adresu použijeme jen ke zpracování vaší žádosti, vaše data budou následně smazána, pokud s jejich dalším zpracováním a využitím nebudete souhlasit.

Cookies

 
Naše webové stránky využívají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do internetového prohlížeče, respektive prohlížečem do počítačového systému uživatele. Otevře-li si uživatel webovou stránku, mohou se cookies ukládat do provozního systému uživatele. Cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožní jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakovaném otevření webové stránky. Používáme cookies za tím účelem, aby naše nabídka byla pro uživatele příznivější, efektivnější a bezpečnější.  Dále potom cookies  umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč a nabízet vám servis i po změně stránek. Některé funkce našich internetových stránek nemohou být nabízeny bez použití cookies. Pro tyto je potřebné, aby prohlížeč byl rozpoznán i po změně stránek.

Používáme na našich stránkách navíc cookies za  účelem  umožnění analýzy brouzdání po internetu ze strany návštěvníků našich stránek.

Dále používáme cookies k oslovení návštěvníků našich stránek, a to i na jiných stránkách s cílenou, zájmově zaměřenou reklamou.

Zpracování probíhá na základě  § 15 (3) TMG jakož i čl. 6 (1) písm. f) DSGVO, a to z oprávněného zájmu o výše zmíněné účely.

Data získaná od vás tímto způsobem jsou technickými opatřeními pozměněna. Přiřazení těchto dat k vaší osobě proto už není možné. Data  nejsou ukládána společně s vašimi ostatními  osobními údaji.

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním  těchto příslušných osobních údajů, které se zakládají v článku 6 (1) f) DSGVO.

Cookies se ukládají ve vašem počítači. Máte proto plnou kontrolu o použití  cookies. Výběrem odpovídajícího technického nastavení ve vašem internetovém  prohlížeči můžete zabránit ukládání cookies a předávání obsažených dat. Již uložené cookies mohou být kdykoliv smazány. Upozorňujeme vás však na to, že v daném případě nebudete moci užívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek.

Na níže uvedených odkazech se můžete informovat, jak naložit s cookies u nejdůležitějších webových prohlížečů (mimo jiné i jak je rovněž deaktivovat).

Browser:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari:

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Užívání  Google Analytics

Na našich stránkách využíváme služby webové analýzy: Google Analytics  Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Zpracování dat slouží účelové analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků. K tomuto bude Google  z pověření provozovatele těchto webových stránek používat získané informace, aby vyhodnocoval jejich využívání webových stránek, sestavoval hlášení o aktivitách na webových stránkách a poskytoval další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu vzhledem k provozovateli webových stránek. IP adresa předávaná vašim prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s ostatními daty Googlu. Google Analytics používá cookies, které umožňují analýzu vámi užívaných webových stránek. Informace, které vyprodukovaly cookies o vašem využívání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí  na server Googlu v USA  a tam se ukládají. Na těchto webových stránkách je aktivována IP anonymizace. Tím se předem zkracuje IP adresa Googlu v rámci členských států EU a jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru.  Jen ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na server Googlu v USA a tam se zkracuje. Vaše údaje jsou v daném případě rovněž poskytnuty do USA. Pro poskytnutí dat do USA existuje Úřad Evropské komise pro ochranu osobních údajů. Zpracování dat probíhá na základě článku  6 (1) písm. a) DSGVO z oprávněného zájmu o vytvoření webových stránek pro vaše potřeby a cíle. Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním  těchto příslušných osobních údajů, které se zakládají v článku 6 (1) f) DSGVO.

Můžete nadto zabránit ukládání cookies výběrem odpovídajících technických nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete dále zabránit zachycení dat, která vyprodukovala cookies, a dat v Googlu, která se vztahují k jejich využití na webových stránkách (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto dat Googlem a to tak, že si stáhnete a instalujete zásuvný modul, který je k dispozici na webové adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Abyste zabránili Googl Analytics shromažďování dat mimo vaše přístroje, můžete použít Opt-Out-Cookie. Opt-Out-Cookies zamezují budoucí registraci vašich dat při návštěvě této webové stránky. Musíte Opt-Out provést na všech používaných systémech a přístrojích, aby působil obsáhle. Když zde kliknete na Opt-Out objeví se: Google Analytics deaktivovat. Bližší informace o uživatelských podmínkách a ochraně dat najdete na:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html, případně na:.

https://www.google.de/intl/de/policies/.

Na našich webových stránkách používáme Google Adwords Conversion-Tracking  on-line reklamní program Google AdWords a v tomto rámci Conversion-Tracking (vyhodnocení návštěvnosti). Google Conversion Tracking je analytická služba Googlu Inc.(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Když kliknete na nějaký inzerát spuštěný Googlem, stáhne se na váš počítač cookie pro Conversion-Tracking. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádná osobní data a neslouží tak k osobní identifikaci. Když navštívíte určité strany našich webových stránek a cookie ještě nevypršel, můžeme my i Google poznat, že jste klikli na ten inzerát a byli jste přesměrováni na tuto stranu. Každý zákazník Googl AdWords dostává jiný cookie. Tímto je nemožné, aby cookies mohly být následně sledovány přes webové stránky zákazníků AdWords.

Další informace, které se získávají pomocí Conversion-cookie, slouží účelům sestavování Conversion-statistik. Přitom zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na nějaký náš inzerát a byli dále přesměrováni na stránku, která má Conversion-Tracking-Tag. Nezískáme ovšem žádné informace, podle kterých by bylo možno osobně identifikovat uživatele. Zpracování probíhá na základě čl. 6 (1) lit. f) DSGVO, a to  z oprávněného zájmu o cílenou reklamu a analýzu účinku a výkonnosti této reklamy.

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním  těchto příslušných osobních údajů, které se zakládají v článku 6 (1) f) DSGVO. K tomu můžete zabránit ukládání cookies výběrem odpovídajících technických nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v daném případě eventuálně nebudete moci užívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Nebudete tímto zahrnuti do statistik    Conversion-Tracking. Dále můžete v nastaveních na reklamu Googlu deaktivovat osobní reklamu. Návod k tomu najdete na: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Nadto můžete deaktivovat používání cookies prostřednictvím třetích poskytovatelů tím, že si otevřete deaktivizující stranu iniciativy síťové reklamy (Network Advertising Initiative) pod https://www.networkadvertising.org/choices/ a informace, které jsou tam vyjmenovány změníte na Opt-Out. Další informace, jakož i prohlášení k ochraně dat na Googlu, najdete na: ttps://www.google.de/policies/privacy/.

Používání Facebook Remarketing

Na našich webových stránkách používáme remarketingovou funkci „Custom Audiences“ z Facebooku Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook“). Tato funkce slouží k účelu oslovení návštěvníků webových stránek s určitým cílem a reklamou, která se vztahuje k zájmům návštěvníků sociální sítě Facebook. K tomu byl implementován na webovou stránku remarketingový Tag (přívěsek) Facebooku. Přes tento Tag vznikne při návštěvě webových stránek přímé propojení na facebookový server. Tímto se facebookovému serveru oznamuje, jakou z našich stránek jste navštívili. Facebook přiřazuje tuto informaci k vašemu osobnímu facebookovému uživatelskému kontu. Navštívíte-li sociální síť Facebook, ukáží se vám potom osobní facebookové reklamy vztahující se k vašim zájmům. Zpracování probíhá na základě čl. 6 (1) f) DSGVO, a to z oprávněného zájmu o shora uvedený účel. Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním  těchto příslušných osobních údajů, které se zakládají v článku 6 (1) f) DSGVO. K tomu můžete remarketingovou funkci „Custom Audiences“ zde deaktivovat. Bližší informace ke shromažďování a užívání dat Facebookem o vašich příslušných právech a možnostech na ochranu vaší soukromé sféry najdete v informacích Facebooku k ochraně dat na: https://www.facebook.com/about/privacy/.  

Používání GoogleMaps

Na našich webových stránkách používáme funkci k uložení  GoogleMaps – mapy Googlu Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Funkce umožňuje vizuální zobrazení geografických informací a interaktivních map. Přitom při otevření stránek, do kterých jsou vloženy mapy GoogleMaps, Google shromažďuje data návštěvníků stran, zpracovává a užívá je. Bližší informace k shromažďování a užívání dat Googlem najdete v informacích Googlu o ochraně dat na:

 https://www.google.com/privacypolicy.html.

Tam máte také v centru ochrany dat možnost změnit své nastavení, takže můžete spravovat a chránit vaše data zpracovávaná Googlem. Vaše údaje jsou v daném případě rovněž poskytnuty do USA.

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním  těchto příslušných osobních údajů, které se zakládají v článku 6 (1) f) DSGVO. K tomu musíte ve svém prohlížeči vypnout funkci JavaScript. Upozorňujeme vás však na to, že v daném případě nebudete moci užívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek, jako například interaktivní zobrazení mapy.

Délka uložení

Data jsou ukládána s respektováním zákonných úschovných lhůt. A pak jsou po vypršení lhůty smazána, pokud jste nesouhlasili s jejich dalším zpracováním a využitím.

Práva dotyčné osoby

Při existenci zákonných předpokladů vám podle čl. 15 až 20 DSGVO přísluší tato práva: právo na informaci, na opravu, na smazání na omezení zpracování a na přenositelnost dat. Kromě toho máte podle čl. 21 (1) DSGVO právo na nesouhlas se zpracováním dat, které se opírá o čl.  6 (1) f DSGVO, jakož i zpracování za účelem přímé reklamy.

Podle přání nás kontaktujte. Kontaktní údaje v našich materiálech.  

Právo stěžovat si u dozorčího úřadu

Máte právo podle čl.  77 DSGVO stěžovat si u dozorčího úřadu, pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních dat probíhá nezákonně.

Poslední aktualizace: 25.04.2018